Kategória Kultúra

Vianočný trojkráľový koncert

6.januára na Tri krále  ,pripravili členovia  speváckych zborov v Hrboltovej  pre občanov krásny dar v podobe Vianočného koncertu .Na konc erte vystúpili :  spevokol najmenších –vedúca p.Majka  Králova,spevokol mládežnícky –vedúca Miška Kútnikova a členovia spevokolu PERUTE pod vedením Veroniky Šanobovej a Katky Líškovej .ĎAKUJEME !!

Viac

Pozvánka

PlagNN pdf

Viac

Štefanská zábava

plagát štefanská

Viac

Veselé vianoce!

Radostné a požehnané Vianočné sviatky !
prajú členovia Výboru Msč Hrboltová
  393115_10200206755154603_1577833693_n
Viac

Mikuláš prišiel aj do Hrboltovej

Viac

Prvý lampiónový sprievod v Hrboltovej

Viac

Lampiónový sprievod

sprievod

Všetkých srdečne pozývame na LAMPIÓNOVÝ  SPRIEVOD,

ktorý sa uskutoční v piatok 8.novembra na počesť svätého Martina.

/Podľa legendy bol Martin vojakom, ktorý v jeden chladný večer preťal mečom svoj plášť a podelil sa oň so žobrákom. Stal sa biskupom, poslom svetla a na jeho počesť sa každoročne konajú lampiónové sprievody v rôznych krajinách./

Stretneme sa v piatok 8.11.o 18,45 hod pred kostolom. Príďte veľkí i malí…

Viac

Nový Kultúrny dom

Objekt nového Kultúrneho domu v Hrboltovej vznikne rekonštrukciou /stavenými úpravami ,prístavbou a nadstavbou /objektu bývalej základnej školy v Hrboltovej . Objekt bude slúžiť ako kultúrny dom mestskej časti Hrboltová .Jeho priestory budú využité pre kultúrne akcie a podujatia ,zároveň aj pre športové aktivity športových klubov .

Viac

CIRKEVNÝ SPEVÁCKY ZBOR „PERUTE“

..na krídlach spevu
letíme k Bohu..
„Kto vie spievať a smiať sa, ten sa neľaká žiadneho nešťastia.“ (České príslovie)
„Hudba je kráľovstvo medzi nebom a zemou.“ (Yumi-sama)
„Akí úbohí sú ľudia, ktorí nikdy nespievajú,
a zomrú so všetkou svojou hudbou v sebe.“ (Viktor Hugo)
„Pieseň, ako je napísané, otvára srdcia Duchu Svätému, Boh je v srdci, ktoré spieva a dáva
hojné milosti.“ (Louis Marie Grignon de Montfort)
 
Viac

Bambiriáda 2009

Viac