Kategória Organizácie

Cvičenie s deťmi

cvičenie s detmi

Viac

Veľkonočné tvorivé dielne

Demokratická únia žien zorganizovala v sobotu 23.marca pre šikovné
ruky žien a dievčat akciu „Veľkonočné tvorivé dielne “
Pod vedením pani Valiky a pani  Janky vytvorili veľa krásnych
veľkonočných ozdôb ,ktorými určite potešia nejedno srdce veľkonočného
kupača ….

Viac

Tvorivé dielne – Veľkonočné ozdoby

 

velkonocnedielne

Viac

Ctime si starobu

Viac

Urbárske spoločenstvo pasienkov a lesa

„ Urbárske spoločenstvo pasienkov a lesa – pozemkové spoločenstvo Hrboltová „

H i s t ó r i a

Urbár sa dá voľne preložiť ako pozemková kniha zaznamenávajúca poddanskú pôdu, ktorej vlastníkom je zemepán a držiteľom urbársky sedliak.

V tomto kontexte ide o organizačnú štruktúru pozemkového spoluvlastníctva spravidla v rámci jednej dediny.Urbatrista-urbárnik je člen urbárskeho spoločenstva.

Viac

Krúžok mladých priateľov poľovníctva

Sme Krúžok mladých priateľov poľovníctva, ktorý vznikol v októbri v roku 2008 pod záštitou Centra voľného času Ružomberok.
Krúžok pôsobí v mestskej časti Hrboltová.
V súčasnosti krúžok aktívne navštevuje 12 detí.
Vedúcim krúžku je Marián Pochyba.
Stretávame sa jedenkrát do týždňa, pričom rozoberáme teóriu poľovníctva – študujeme poľovnú zver, jej spôsob života, učíme sa poľovníckym zvyklostiam a tradíciám.
Počas víkendu trávime čas v prírode na poznávacích vychádzkach – spoznávame dreviny, sledujeme stopy, najradšej však pozorujeme zver, o ktorú sa radi staráme.
Našim cieľom je poznať i chrániť prírodu a stať sa príkladným poľovníkom...

Viac

Cvičenie žien

Viac

Slovenský červený kríž – Hrboltová

Členky výboru:

Callová Zita – predsedníčka
Urmínová Anna – podpredsedníčka
Bartánusová Mária – tajomníčka
Vyparinová Margita – pokladníčka
Králová Lucia – spolupráca s mládežou
Juriniaková Božena
Jurštáková Mária
Nováková Zuzana
Kútniková Katarína
Peťková Magdaléna

Viac

Únia žien Slovenska

organizácia s bohatou históriou ,ktorej činnosť tzačala sa už v 50-tych rokoch minulého storočia,ktorá vždy združovala veľký počet žien a dievčat z Hrboltovej

Podujatia organizované ÚŽS :
Kurzy varenia, pečenia zákuskov, kurz šitia,
Brigády: zber železa, sušenie sena na Starých lazoch, vápenice , Zájazdy: Rožňov po Radhoštěm, Krásna hôrka, Kováčová, Valehrad, Výstava Flóra Olomovc, Agrokomplex Nitra
Sadenie okrasných kríkov a ruží, vysádzanie drevín v škôlke, čistenie cintorína pravidelné , Výstavy ručných prác, organizovanie majálesov a zábav, podieľali sa na hraní divadla

Viac