Kultúrne pamiatky

Kostol Sv. Kataríny Alexandríjskej
Ako pribúdalo miestnych veriacich, starý kostolík už priestorovo nevyhovoval a začalo sa uvažovať o výstavbe nového kostola z ktorého výstavbou sa začalo v roku 1827 (základy vysvätené 27. júna 1827) s tým, že ukončenie výstavby bude v roku 1828, natoľko však v tomto roku došlo ku zrúteniu veže, táto udalosť dovýsstavbu predĺžila a nový kostol dol daný do užívania v roku 1830. Pôvodná veža bola podstatne vyššia, že pri zrútení veže nedošlo ku obetiam boli odslúžené ďakovné omše. V rámci výstavby nového kostola, vďaka patrí správcovi farnosti kňazovi Imrichovi Bobotovi, ktorý bez poškodenia zabezpečoval pripojenie objektu starého kostolíka z roku 1260 ku novému kostolu, ktorý takto doposiaľ tvorí jeho súčasť.

Kríž na Diele
Pôvodný bol na tomto mieste postavený v roku 1831 a to nad náhradným cintorínom vytvoreného pre obete cholery, v priestore pod týmto krížom je pochovaných 27 občanov z Hrboltovej zomrelých na choleru. Kríž ktorý t.č. stojí na tomto mieste ako ďalší v poradí (od roku 1831) bol postavení v roku 1947 a oproti pôvodnému je otočený opačným smerom tak, aby bol čelom ku novovybudovanej prístupovej ceste (stará, furmanská viedla popod kríž).

Kamenný kríž pri mlyne
Postavený v revolučných rokoch 1848 rodinou Balkovie, časť tejto rodiny v tom čase podnikala s výkupom dreva a jeho splavovaním do Hlohovca, pri tejto činnosti hodne cestovali a oboznamovali sa aj s celkovým dianím na Slovensku a jeho národným obrodením, ku pamiatke na toto obdobie bol postavený aj tento kríž, časť rodiny Balkovie sa pri tejto svojej práci usadila aj natrvalo v Hlohovci.

Kaplnka sedembolestnej P.M. v Hruští
Pôvodne bola umiestnená pri starej ceste v Novej Hrboltovej, pri jej rozširovaní v 50. rokoch minulého storočia bola premiestnená do tejto časti chotára. Dnes sa takto nachádza na ľavej strane prístupovej cesty do Hrboltovej, na jej priečelí je umiestnená kovová tabuľka s textom vďaky za ochranu Hrboltovej, že ako obec nebola postihnutá hrôzami vojny. V kaplnke bola pôvodne umiestnená sadrová socha Sedembolestnej P.M., ktorá bola v roku 1990 odcudzená , bola nahradená darovaným obrazom Sedembolestnej P.M. ktorý bol tiež odcudzený. Aby sa zabránilo ďalšiemu odcudzovaniu Sedembolestnej P.M., bola namaľovaná na vnútornú zadnú stenu kaplnky, v kaplnke je zároveň umiestnená aj malá soška (vysvätená) Sedembolestnej P.M., kaplnka v takomto stave sa nachádza doposiaľ. V období umiestnenia kaplnky z jej južnej strany bola vysadená pamätná lipka a neskôr pod lipkou osadená lavička pre návštevníkov tohto miesta, v obvode kaplnky boli vysadené 4 strieborné jedle.

Kríž na Chlmkoch
Postavený ako symbolický pamätných na prelome storočia aj tisícročia, postavený bol v roku 2001. Je umiestnený vedľa prístupovej cesty vo smere od Švošova, cesty po ktorej v minulosti odchádzali do sveta aj mnohí naši občania a po ktorej sa aj mnohí sklamaní vracali domov, po tejto ceste vracali sa aj naši občania z pltníctva, touto cestou chodili naši občania pracovať do miestneho kameňolomu Skladaná skala. Po tejto ceste prechádzali aj vojaci I. čsl. Arm zboru v apríli 1945 po oslobodení našej obce ďalej na západ, tu vedľa tejto cesty v časti chotára Píla boli ťažko zranený dvaja príslušníci tejto armády a na voze dopravení do ružomberskej nemocnice, o ich ďalšom osude sa nevie. Po tejto ceste chodilo sa pracovať aj na okolité polia aj po minerálnu vodu medokýša. Pri tomto kríži je umiestnená lavička , aby si okoloidúci mohol oddýchnuť a pookriať sa pohľadom na okolitú prírodu. Postavený kríž na tomto mieste má takto viacej symbolov, tým že je umiestnený na vstupovej ceste do Hrboltovej víta aj každého prichodiaceho.
Zdroj: www.mojliptov.sk

Galéria piamiatok