Informácia pre občanov: Dialnica D1

Informacia pre obcanov dialnica-d1-hubova-ivachnova-2-rtf (2)

Link na ktorom je možné nahliadnuť do dokumentácie:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-hubova-ivachnova-