Zápach z kanalizácie

Na  základe  prísľubu od spoločnosti MONDI SCP a.s. na stretnutí s hrbôtskymi dôchodcami ,  pomôcť  riešiť problém zápachu v rodinných domoch , ktoré sú pripojené na verejnú kanalizáciu , bola  vytvorená  pracovná skupina, zložená zo zastupcov  Vodárenskej spoločnosti, zhotoviteľa kanalizácie   , MONDI SCPa.s.  , Mesta Ružomberok a  Msč Hrboltová , ktorá  bude identifikovať problémy  .

Na začiatku činnosti  je potrebné zistiť počet  sťažujúcich sa občanov a ich lokalizáciu .

Vyzývame preto tých občanov, ktorý cítia zápach z kanalizácie vo svojich rodinných domoch , alebo aj okolo kanalizačných poklopv , aby vyplnili  NÁVRATKU , v ktorej uvedú svoju adresu, kontakt , popis problému  a súhlas so svojou súčinnosťou  pri  daľšom postupe .

NÁVRATKY budú  k dispozícii v Potravinách u p.Lopatku , dopoludnia v  Spoločenskom stredisku u p.Buchtovej Márie  počas vydávania obedov pre dôchodcov , prípadne si ich  môžete stiahnuť z web stránky  Hrboltovej .

Vyplnené  NÁVRATKY vhodte do čiernej schránky na Spoločenskom stredisku -vedľa  poštovej schránky , alebo  do schránky na budove Kulltúrneho domu  pri hlavnom vstupe od ul.Potočná .

 

Termín odovzdania návratiek  : do nedele  26.3.2017

PrílohaZAPACH Z KANALIZACIE -NAVRATKA