Fašiangová Bursa

157 (1)

Aj v Hrboltovej patrila posledna februarova sobota tradičnému fašiangovému sviatku –Fašiangovej burse . Pripravili ju spoločenské a športové organizácie v spolupráci s Výborom Msč v Hrboltovej . Ústrednou časťou  bursy  je fašiangový sprievod , ktorý  sa zoradí pri  Kultúrnom dome a prechádza celou dedinou . Hlavnou maskou v sprievode je  medveď , ktorého vedie na retiazke gašpar . Sprievod doprevádza mládežnícka družina oblečená v tradičných hrbôtskych krojoch .Za doprovodu harmonikárov  vytvárajú  tú pravú fašiangovú náladu , ktorú prinášajú do celej Hrboltovej. Súčasťou sprievodu je aj  vyzdobený koník s vozom , ktorého už tradične vedie p.Jozef Šturek. Občania ich s radosťou a dobrou náladou vítajú pri svojich domoch . Medveď s gašparom vytancujú pri každom dome gazdiné a dievky , členovia sprievodu ponúknu domácich  po kalíšku páleného. Domáci odmenia bursovníkov  , či už klobaskou, vajíčkom alebo grošom . V polovici obce je pripravené občerstvenie , kde  sa sprievod zastaví  a posilní výborným guľášom ,ktorý už po druhý rok pripravuje  predseda Urbarskeho spoločenstva  p.Marián Pochyba . Nechýbajú tradičné šišky , ktoré zase pripravujú šikovné gazdinky a varené vínko . Večer nálada pokračuje na  fašiangovej zábave.

Veľa rodákov z Hrboltovej sa v deň fašiangov vracia do rodnej obce ,aby si  zaspomínali a opäť po rokoch pripomenuli čaro fašiangov a fašiangovej nálady .

157 157 (1) 131 091 087 083 065 (1)