Dôležité telefónne čísla

150 HASIČI

155 Záchranná služba

158 POLÍCIA

159 Mestská polícia

 

 

Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s.,Pri Váhu 6

Pohotovosť,hlásenie porúch : 433 16 21 ,433 16 22,0905 607 138

ENERGETIKA-stredoslovenská energetika,a.s.,Lipt.Mikuláš

Poruchy v dodávke elektriny : 0800 159 000

Číslo pre domácnosti : 0850 111 468

Číslo pre podnikateľov : 0850 123 555

 

KABLOVÁ TELEVÍZIA – DIGI Slovakia,s.r.o.,

Servis : 0850 700 800

 

Čistiareň odpadových vôd –Hrboltová

Zelená linka MONDI a.s. – ohľadom životného prostredia 0800 142 030

 

TECHNICKÉ SLUŽBY Ružomberok,a.s.

operátor : 432 99 93

Kompletné pohrebné a cintorínske služby ,ul.Pod Cintorínom 2,Ružomberok

nonstop 0918 343 821 v pracovných dňoch : 7.00 – 15.00 044/432 89 21

zodpovedný pracovník : p.Markiová J. ,tel. 0905 826 237

 

SLOVENSKA SPRAVA CIEST –dispečing

0918 370 183 ,044 43 42 643

 

 

KOSENIE LUK A PASIENKOV -p.Kuniak Jaroslav,ul.Pri Váhu 86/42,Černová

tel.:0908 948 833

 

kontakt na Vodárenskú spoločnosť

ing.Schreiner – ohľadom zápachuz kanalizácie – tel.: 0908 900 873

 

ŽIVOTNE PROSTREDIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline : 0903 463 662 ,0902 900 198