Veľkonočné tvorivé dielne

Demokratická únia žien zorganizovala v sobotu 23.marca pre šikovné
ruky žien a dievčat akciu „Veľkonočné tvorivé dielne “
Pod vedením pani Valiky a pani  Janky vytvorili veľa krásnych
veľkonočných ozdôb ,ktorými určite potešia nejedno srdce veľkonočného
kupača ….