klub dôchodcov -Vianočné posedenie

V sobotu 4.januára pripravil Klub dôchodcov pre svojich členov príjemné Vianočné posedenie .Podujatie prišli podporiť a kultúrnym programom potešiť členky Denneho centra v Ružomberku  tanečný súbor  ELIŠKY .O dobrú náladu sa s harmonikou postaral p.Pavol Kopanica .