Kategória Bábkové divadlo Halúzky

Bambiriáda 2009

Viac

Divadlo Halúzky

Detský divadelný súbor Halúzky vznikol v roku 2007. Pod vedením Mgr. Lucie Kráľovej naštudoval
a predviedol množstvo hier na kultúrnych podujatiach obce. Zúčastnil sa piatich ročníkov DDF
,, Zrnko´´ , v Černovej, odkiaľ si súbor odniesol prvé a druhé miesto. Zúčastnil sa aj prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti, kde v roku 2009 získal druhé miesto za inscenáciu „Pavúk a mucha“.
V roku 2011 Lucka prizvala ku spolupráci Magdušku Kráľovú a Magdu Ondrejkovú. Spolu pripravili
bábkovú tieňohru „Palička pomocníčka“.
 
Viac