Kategória Spevokol

Vianočný trojkráľový koncert

6.januára na Tri krále  ,pripravili členovia  speváckych zborov v Hrboltovej  pre občanov krásny dar v podobe Vianočného koncertu .Na konc erte vystúpili :  spevokol najmenších –vedúca p.Majka  Králova,spevokol mládežnícky –vedúca Miška Kútnikova a členovia spevokolu PERUTE pod vedením Veroniky Šanobovej a Katky Líškovej .ĎAKUJEME !!

Viac

CIRKEVNÝ SPEVÁCKY ZBOR „PERUTE“

..na krídlach spevu
letíme k Bohu..
„Kto vie spievať a smiať sa, ten sa neľaká žiadneho nešťastia.“ (České príslovie)
„Hudba je kráľovstvo medzi nebom a zemou.“ (Yumi-sama)
„Akí úbohí sú ľudia, ktorí nikdy nespievajú,
a zomrú so všetkou svojou hudbou v sebe.“ (Viktor Hugo)
„Pieseň, ako je napísané, otvára srdcia Duchu Svätému, Boh je v srdci, ktoré spieva a dáva
hojné milosti.“ (Louis Marie Grignon de Montfort)
 
Viac