Kategória História

Prezentácia obecnej kroniky

Vážení občania, milí hostia a záujemcovia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať v piatok 20. mája 2022 v čase od 17.00 do 18.20 hod. do Kultúrneho domu A. Hlinku v našej obci Hrboltová na uvítanie do života Obecnej kroniky Hrboltovej.

obecna_kronika

Súčasťou verejnej prezentácie bude kultúrny program a občerstvenie. Prezentácia bude spojená s predajom Obecnej kroniky (cena 10 €).

Prípravný výbor

Viac

História

HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE

Hrboltová,vznikla v druhej polovici 13.storočia a bola pôvodne poddanskou obcou panstva Likava .

Leží v prelomovom úseku doliny Váhu pod Liptovskou kotlinou. Väčšia časť zalesneného chotára sa nachádza v Chočských vrchoch, v nižších polohách sú lúky, zväčša na slienitých horninách s hladšie modelovaným povrchom, nad ktorými sú druhohorné vápence a dolomity s bralnatým povrchom (Čebrať 1054m nm, Bukovec – Kečka 1139m nm, Radičiná 1127 m nm, o niečo nižšia je Polom s výškou 659 m nm).V lesných porastoch má najväčšie zastúpenie smrek obyčajný (PICEA ABIES), ľudove nazývaný svrčina, menej buk lesný (FAGUS SYLVATICA).Pod menovanými vrchmi sa rozprestiera obec Hrboltová, pôvodom s radovou potočnou výstavbou, ktorú tvoria tradičné drevené domy liptovskej architektúry ...

Viac