Kategória Športový strelecký klub

Strelecká súťaž pre deti aj dospelých

341998337_779713326696273_408919120529451275_n

Viac

Jarná strelecká súťaž

Dňa 02.03.3013 usporiadal Športový strelecký klub Hrboltová  4. ročník
streleckej súťaže zo vzduchových zbraní v kategóriach chlapci,
dievčatá, ženy, muži
VÍŤAZI

Viac

strelecká súťaž – 6.ročník okresné kolo DOMANIŽA

Dňa 24.10.2010 Športový strelecký klub Bytča, usporiadal na medzinárodnej strelnici v Domaniži, 6 ročník Okresného kola Bytča, streleckú súťaž, jednotlivcov, v streľbe, z veľkorážnej pištole na 25 m, combate, samopale na 100 m, a vzduchovej pušky na 10 m.

Tejto streleckej súťaže sa zúčastnili aj strelci a strelkyne zo Športového streleckého klubu Hrboltová a to z mládeže: Lucka Chovanová, Danka Jurčiaková, Janka Jurštáková, Filip Hradecký, Dominik Ondrejka, za dospelých Miroslav Vavrík, Martin Vavrík a František Jurčiak, ktorí na tejto streleckej súťaži úspešne reprezentovali okres Ružomberok, a nechýbali ani na stupňoch víťazov. Na prvých 5 miestach sa ,v streľbe zo vzduchovej pušky na 10 m. umiestnili v zmiešanej kategórii /chlapci, dievčatá/ takto:

1.miesto : Lucka Chovanová s vynikajúcim nástrelom 108 bodov, zo 120 možných bodov,
2.miesto : Danka Jurčiaková so 100 bodmi
3.miesto : Janka Jurštáková s 92 bodmi
4.miesto : Filip Hradecký,
5.miesto : Dominik Ondrejka.

Z mužov
2...

Viac

Strelecký turnaj

Viac

Športový strelecký klub

Športový strelecký klub Hrboltová, bol založený ustanovujúcou schôdzou dňa 21.01.2007, a oficiálne zaregistrovaný na SSZ v  Bratislave dňa 29.01.2007 pod evidenčným číslom ŠSK RK-384. 


Ustanovujúcou schôdzou bol zvolený trojčlenný výbor ŠSK:
predseda ŠSK Hrboltová bol zvolený František JURČIAK
tajomník ŠSK Hrboltová bol zvolený Miroslav JURČIAK
hospodár ŠSK Hrboltová bol zvolený Vladimír Gazdík


V roku 2007 bol výbor ŠSK rozšírený o dvoch členov: Ing. Vincent ŠANOBA , Pavol PRANČÍK
V júni roku 2008 na vlastnú žiadosť došlo k zmene hospodára p. Vladimíra Gazdíka, ktorého nahradil p.Martin VAVRÍK
Cieľom ŠSK je prizvať, do tohto krásneho i keď náročného športu, čo najväčší počet, najmä z radov dospelých a mládeže, vytvoriť im podmienky a zabezpečiť im na úrovni
odbornú prípravu na dosahovanie streleckých úspechov, a zvýšiť ich telesnú a duševnú zdatnosť.
Počet registrovaný členov v roku 2007 v ŠSK :20 členov
ŠSK od roku 2007 má s platnou licenciou 1 trénera, a 1 rozhodcu športovej streľby. V roku 2007 na podnet výboru a členov ŠSK Hrboltová sa začali zaoberať myšlienkou výstavby Športovej strelnice v katastri Hrboltová,lokalita Nová baňa za POLOMOU .
O tejto plánovanej výstav...

Viac