Kategória Záujmové krúžky

Strelecká súťaž pre deti aj dospelých

341998337_779713326696273_408919120529451275_n

Viac

Talentové skúšky

TS HRBOLTOVA2015

Viac

Krúžok mladých priateľov poľovníctva

Sme Krúžok mladých priateľov poľovníctva, ktorý vznikol v októbri v roku 2008 pod záštitou Centra voľného času Ružomberok.
Krúžok pôsobí v mestskej časti Hrboltová.
V súčasnosti krúžok aktívne navštevuje 12 detí.
Vedúcim krúžku je Marián Pochyba.
Stretávame sa jedenkrát do týždňa, pričom rozoberáme teóriu poľovníctva – študujeme poľovnú zver, jej spôsob života, učíme sa poľovníckym zvyklostiam a tradíciám.
Počas víkendu trávime čas v prírode na poznávacích vychádzkach – spoznávame dreviny, sledujeme stopy, najradšej však pozorujeme zver, o ktorú sa radi staráme.
Našim cieľom je poznať i chrániť prírodu a stať sa príkladným poľovníkom...

Viac

Cvičenie žien

Viac