Kategória Ekológia

Otvorený list a vystúpenie M. Fiľa

Otvorený list adresovaný p. Fiľovi, zaslaný Klubom dôchodcov Hrboltová si môžete prečítať tu:

Otvoreny list

Mondi SCP pozýva na spoločné stretnutie 16.2 v KD Hrboltová, pozvánka:

Pozvanka - dochodcovia a MONDI SCP

Viac

Negatívna odpoveď NDS a.s. na Petíciu občanov Hrboltovej

12

Viac

Kanalizácia

doc_logoPrihláška na odber vody z verejného vodovodu a na odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

 

doc_logoŽiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

 

doc_logo Výzva k napojeniu na verejnú kanalizáciu

Viac

Petícia

“ Petícia proti novej trase D1 cez obytnú zónu v Hrboltovej  a zámeru využívať  miestne komunikácie v Hrboltovej ako prístupovéa obslužne cesty počas výstavby a prevádzky D1 “

Súbor petícia na stiahnutie TU

 

Znenie petície:

znenie peticie

Viac

rozsirovanie výroby MONDI

Pozvanka na verejne prerokovanie -EIA -MONDI -PROJEKT 2000 NA STIAHNUTIE TU

 

pripomienky OZ Zdravý domov_7.12.2014 NA STIAHNUTIE TU

Viac

zmena ÚPM Ružomberok – zmena trasy diaľnice

Dôvodom pre spracovanie Zmeny a Doplnku č. 2 UPN Mesta Ružomberok je potreba zapracovať do schváleného územného plánu zmenu trasy diaľnice D1, ktorá je potrebná vzhľadom na masívne zosuvy v pôvodnej trase diaľnice D1.

Dokumenty na stiahnutie:

Navrh textovej časti

Oznamenie o prerokúvaní zmeny UM

Vykres dopravného riešenia

Výkres riešenia vodneho hospodarstva

Viac

Otvorený list

moderná  BIOTHANE anaerobna COV - Finsko

Otvoreny list ministrovi ŽP -Ing.Žigovi Tu

Viac

Vystupenie poslanca na stiahnutie

Vystupenie poslanca NRSR Ing .Mičovského – k COV Hrboltová

Viac

Reakcia na odpoveď na interpeláciu

Problém zápachu z ČOV Hrboltová
Interpelácia poslanca  NRSR – Ing.Ján Mičovský  v slovenskom parlamente
Viac

Diaľnica – pozvánka

Dokumenty na stiahnutie:
Pozvánka – intenzita dopravy pri výstavbe D1

Združenie Čebrať – žiadosť o odsúhlasenie intenzity dopravy na prístupových komunikáciách (D1)

Viac