Kategória Slov. červený kríž

Darcovia krvi

Stretnutie s darcami krvi z Hrboltovej !

Všetkým darcom úprimne ďakujeme !
Response code is 404
Viac

Cvičenie s deťmi

cvičenie s detmi

Viac

Slovenský červený kríž – Hrboltová

Členky výboru:

Callová Zita – predsedníčka
Urmínová Anna – podpredsedníčka
Bartánusová Mária – tajomníčka
Vyparinová Margita – pokladníčka
Králová Lucia – spolupráca s mládežou
Juriniaková Božena
Jurštáková Mária
Nováková Zuzana
Kútniková Katarína
Peťková Magdaléna

Viac