Kategória Slov. červený kríž

Stretnutie s darcami krvi z Hrboltovej

Organizácia Slovenského červeného kríža v Hrboltovej pod vedením Magdalény Ondrejkovej
v spolupráci s Výborom Msč zorganizovala 20.januara milé spoločenské podujatie – Stretnutie s darcami krvi z Hrboltovej. Táto organizácia si kazdoročne takto na začiatku roka pozýva darcov krvi s bydliskom v Hrboltovej, aby im touto cestou poďakovala za ich obetavý a nezištný čin , ktorým zachraňujú životy iných. Za odmenu členky pripravili darcom pohostenie a skromný darček. Pozdraviť ich prišli aj deti z MŠ Hrboltová, ktoré pod vedením p.Andrei Brestovskej predviedli pekný kultúrny program. Do programu prispeli aj žiaci z ĽŠU L.Fullu z Hrboltovej.
Na podujatie prijal pozvanie aj 1.viceprimátor p...

Viac

Darcovia krvi

Stretnutie s darcami krvi z Hrboltovej !

Všetkým darcom úprimne ďakujeme !
Response code is 400
Viac

Cvičenie s deťmi

cvičenie s detmi

Viac

Slovenský červený kríž – Hrboltová

Členky výboru:

Callová Zita – predsedníčka
Urmínová Anna – podpredsedníčka
Bartánusová Mária – tajomníčka
Vyparinová Margita – pokladníčka
Králová Lucia – spolupráca s mládežou
Juriniaková Božena
Jurštáková Mária
Nováková Zuzana
Kútniková Katarína
Peťková Magdaléna

Viac