Stretnutie rodákov a Hrbôtsky kotlík + Fotky

Stretnutie rodákov z Hrboltovej 5.ročník

 Hrbôtsky kotlík – 6 ročník

Kôli nepriaznivému počasiu sa toto milé spoločenské podujatie muselo preložiť     a konalo sa  20.augusta   spoločne so súťažou o najchutnejší guľáš – Hrbôtsky kotlík- v prírodnom  lesnom  areáli ,ktorý domáci poznajú  pod  názvom  „Pod Lipou „   .Toto nové miesto konania nič neubralo z výbornej atmosféry  Stretnutia. Naopak – bolo dojemné vidieť starkých –rodákov /niektorí mali aj viac ako 90 rokov /,ktorí sa rozhodli prísť na stretnutie zblízka i zďaleka/   ako peši prichádzajú do areálu .Neskôr v príjemných rozhovoroch sa priznali  ,že v týchto končinách Hrboltovej už neboli viac ako 70  rokov .Spomínali ,ako v tomto areáli , ešte ako mladí prežívali krásne chvíle letných majálesov,zábav ,ako tancovali do rána bez svetla ,len pri zapálených  fakľách .Tešili sa že toto miesto nezaniklo a že  sa využíva aj v súčasnosti. S radosťou sme na stretnutí privítali aj rodákov žijúcich v zahraničí -Anglicko.Poslankyňa Anna Šanobová v príhovore k rodákom pripomenula najdôležitejšie udalosti ,ktoré sa za predchádzajúce 2 roky uskutočnili v Hrboltovej  /podujatie sa koná každý druhý rok / . Spomenula výmenu kňaza vo farnosti – vdp.Petra Olexáka v decembri 2015 vystriedal vdp.Pavol Hucík. Pripomenula 70.výročie fotbalu v Hrboltovej ,ktoré si Hrbôti pripomenuli na slávnosti  16.júla,kde pri tejto príležitosti otvorili aj zrekonštruované futbalové  ihrisko a šatne pre futbalistov .  Pochválila športové výsledky  a úspechy  hrbôtskych športovcov / Lucie Chovanovej –v športovej treľbe, výsledky  klubu Stolného tenisu ŠK Sokol  a fotbalistov  TJ ISKRA  a novo založené družstvo malých fotbalistov –žiačikov  .

V ramci podujatia prebiehala aj obľúbená súťaž vo varení najchutnejšieho guľašu, do ktorého sa prihlásilo 9.družstiev .Súťaže sa už tradične zúčastňujú družstvá zo spoločenských a športových organizácií  z Hrboltovej  -TJ ISKRA ,Športový klub stolného tenisu –SOKOL,Športový strelecký klub,Demokratická únia žien,Slovenský červený kríž , OZ Radičina, OU Zdravý domov ,ale aj miestne družstvá „Fešáci „  či  šarmantne  „Hrbôtske devy „ .Celým areálom sa niesla vynikajúca vôňa a popoludní sa súťažiaci dozvedeli aj výsledky súťaže. Na prvom mieste sa umiestnilo  družstvo „Rodákov z Novej Hrboltovej „ ,ktorí  prišli na súťaž prvvý krát a hneď získali  výborné umiestnenie ! Na druhom mieste skončilo družstvo TJ ISKRA  / kuchár Ján Královenský / a na 3.mieste družstvo Stolného tenisu /kuchár Peter Malan  / .Zvláštnu cenu za netradičný fazuľový guľáš získalo družstvo „Fitnesky „ .O príjemnú atmosféru sa aj na tomto podujatí postaral miestny harmonikár Palko Kopanica . Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým , ktorí  ochotne pomohli  alebo prispeli   k zdarnému priebehu obidvoch  podujatí .

AS

 

Response code is 404