FAŠIANGOVÁ BURSA V HRBOLTOVEJ

Aj v Hrboltovej patrila sobota 23. februára tradičnému fašiangovému sviatku – Fašiangovej burse . Pripravili ju spoločenské a športové organizácie v spolupráci s Výborom Msč v Hrboltovej. Ústrednou časťou bursy je fašiangový sprievod po celej dedine, ktorý začína pri Kultúrnom dome. Hlavnou maskou v sprievode je medveď, ktorého vedie na retiazke gašpar. Sprievod doprevádza mládežnícka družina z OZ Hrbotska ratolesť oblečená v tradičných hrbôtskych krojoch. Za doprovodu harmonikárov vytvárajú pravú fašiangovú náladu, ktorú roznášajú po celej Hrboltovej. Súčasťou sprievodu je aj vyzdobený koník s vozom, ktorého už tradične zabezpečí a vedie p. Jozef Šturek. Občania ich s radosťou a dobrou náladou vítajú sprievod pri svojich domoch. Medveď s gašparom vytancujú pri každom dome gazdiné a dievky a členovia sprievodu ponúknu domácich po kalíšku páleného. Domáci odmenia bursovníkov, či už klobáskou, vajíčkom alebo grošom. Na ulici Príjazdová je pripravené občerstvenie, kde sa sprievod zastaví a posilní výborným guľášom, ktorý zabezpečuje predseda Urbarského spoločenstva p. Marián Pochyba spolu s p. Lubomírom Bartanusom. Nechýbajú tradičné šišky, ktoré zase pripravujú šikovné gazdinky a varené vínko. Večer nálada pokračuje na fašiangovej zábave. Veľa rodákov z Hrboltovej sa v deň fašiangov vracia do rodnej obce, aby si zaspomínali a opäť po rokoch pripomenuli čaro fašiangov, fašiangovej nálady a peknej tradície, ktorú sa snažíme aj v Hrboltovej udržiavať.

 

Anna Šanobová