Kontakt

Poslankyňa Msč Hrboltová – Michaela Kútniková

Tel. 0948 644 971, e-mail : kutnikova@hotmail.sk

Zamestnanci Kultúrneho domu v Hrboltovej:

p.Štetáková Jana – správca budovy Spoločenského strediska – tel. 0901 721 421

Ing. Soňa Svrčeková – stará sa o kultúrne podujatia a vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase – tel. 0908 512 609, mail sona.svrcekova@gmail.sk