FAŠIANGY V HRBOLTOVEJ – Bursa a detský karneval

V Hrboltovej patrila sobota 8.februára tradičnému fašiangovému sviatku – Fašiangovej burse .
Pripravili ju spoločenské a športové organizácie v spolupráci s Výborom Msč v Hrboltovej . Ústrednou časťou bursy je fašiangový sprievod po celej dedine , ktorý začína pri Kultúrnom dome. Hlavnou maskou v sprievode je medveď , ktorého vedie na retiazke gašpar . Sprievod sprevádza mládežnícka družina oblečená v tradičných hrbôtskych krojoch . Za doprovodu harmonikárov vytvárajú pravú fašiangovú náladu, ktorú roznášajú po celej Hrboltovej. Súčasťou sprievodu je aj vyzdobený koník
s vozom, ktorého už tradične zabezpečí a vedie p. Jozef Šturek. Občania ich s radosťou a dobrou náladou vítajú sprievod pri svojich domoch. Medveď s gašparom vytancujú pri každom dome gazdiné a dievky a členovia sprievodu ponúknu domácich po kalíšku páleného. Domáci odmenia bursovníkov, či už klobáskou, vajíčkom alebo grošom. Na ulici Príjazdová je pripravené občerstvenie, kde sa sprievod zastaví, posilní a zabaví prítomných .Nechýbajú tradičné šišky, ktoré zase pripravujú šikovné gazdinky a varené vínko. Večer fašiangová nálada pokračuje na fašiangovej zábave. Veľa rodákov z Hrboltovej sa v deň fašiangov vracia do rodnej obce, aby si zaspomínali a opäť po rokoch pripomenuli čaro fašiangov, fašiangovej nálady a peknej tradície, ktorú sa snažíme aj v Hrboltovej udržiavať.
16.februára sa zabávali zase naši najmenší z materskej školy. Výbor Msč v spolupráci s MŚ Hrboltová pripravili pre deti v kultúrnom dome detský karneval. Deti vo veselých maskách sa zabávali, súťažili spolu s maskotmi, ktorí výborne dopĺňali skvelú náladu.

Ing.Anna Šanobová