Výbor mestskej časti:

predseda: Michaela Kútniková

občianska rada:

Marián Pochyba

Marianna Lakatošová

Michal Peťko

Bc. Kristína Hyravá