Zápis do materskej školy

Materská škola v Hrboltovej Vás srdečne pozýva na zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021.

Zápis sa uskutoční dňa 11. mája 2020 od 7,00 do 15,00 hod

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zápis uskutoční bez prítomnosti detí a zákonných zástupcov.

Naša materská škola ponúka:

  • kvalifikovaných a tvorivých zamestnancov,
  • pokojné, rodinné prostredie,
  • menší počet detí v triede umožňujúci individuálny prístup ku každému dieťaťu,
  • kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú najmä na prípravu detí do školy ale aj na život,
  • Stimulačný program pre predškolákov „Tešíme sa do školy,“
  • výchovnú a poradenskú činnosť pre rodičov,
  • spoluprácu s okolitými školami, mestskou časťou Hrboltová, odbornými zariadeniami (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd).

Priebeh zápisu:
1.Elektronicky, kedy rodič, alebo zákonný zástupca v deň zápisu vyplnený alebo preskenovaný formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, ktorá je dostupná aj na webovej stránke MŠ www.mshrboltova5.webnode.sk, alebo na stránke Mesta Ružomberok, odošle na mailovú adresu ms.hrboltova@gmail.com.
2.Alebo písomne, kedy vytlačenú žiadosť (ktorá je dispozícii na vyššie uvedených stránkach, alebo v potravinách u Lopatkovcov), vhodí rodič, alebo zákonný zástupca v deň zápisu do poštovej schránky pri bočnom vchode do MŠ, ktorá bude označená zeleným štítkom ZÁPIS. Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa dochádzať do materskej školy, spolu s údajom o povinnom očkovaní, o podpisy oboch zákonných zástupcov sa nebudú momentálne vyžadovať, doložia sa dodatočne pri nástupe dieťaťa do MŠ.

Podrobné informácie o podmienkach zápisu, kritériách prijatia nájdete na stránke MŠ. V prípade potreby môžete kontaktovať riaditeľku školy Mgr. Andreu Brestovkú, prostredníctvom mailu: ms.hrboltova@gmail.com, alebo
na tel. čísle 0905/460 402.

 

Dokumenty na stiahnutie:

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ – el. formulár

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ – na vytlačenie