Plošné testovanie

Celý brožúrovaný prehľad odberových miest stiahnete tu -> Odberové miesta Ružomberok brožúra.

Zoznam odberných miest: odberné-miesta.xlsx

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ? -> mam_vysledky.odt

Oberové miesto Hrboltová:
odberne miesto Hrboltova

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY
Odporúčajú vám opätovne sa zúčastniť na celoplošnom testovaní o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu
ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila.
SOM POZITÍVNY
1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí čo nechcú absolvovať
karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení,
ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne minister dopravy.
2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti
a dorast) telefonicky, mailom, SMS. O mieste karantény informujete príslušný úrad podľa pokynov
Vášho lekára.
3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní
pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na
testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-
dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z
príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne
teplotu.
5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho
ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte
ich pokynmi.
6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od
ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb
v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné
priestory..).
7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
8. Nikam necestujte.
9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény.
10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky
alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie
izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po
uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za
infekčnú.

viac info korona.gov.sk