Športový tenisový klub Hrboltová Sokol

bol založený 19.oktobra 2007
návrhovou komisiou v založení:
Predseda návrhovej komisie Ján Húšťa
Členovia : Ján Mokoš
Śtefan Hatala

Táto komisia následne zvolila Výbor klubu :
Predseda :Miroslav Vavrík
Tajomník :Jaroslav Kuniak
Pokladník :Jaroslav Hatala

Začínajúci členovia a hráči klubu :

1. Miroslav Vavrik
2. Jaroslav Kuniak
3. Ján Húšťa
4. Štefan Hatala
5. Jaroslav Hatala
6. Peter Kuniak
7. Ján Mokoš
8 Peter Sekan
9. Ervín Buchta

V sezóne 2008/2009 bolo založené aj družstvo B kategórie a pod vedením Miroslava Vavríka začal aktívnu činnosť Stolnotenisový krúžok pre deti a mládež z Hrboltovej. Tým sa rozšíril aj počet členov a hráčov klubu na 26 členov.

V roku 2010 sme založili Občianske združenie „ Športový klub stolného tenisu Hrboltová Sokol „ s prideleným identifikačným číslom .

Poslaním športového klubu stolného tenisu je uspokojovať záujem a záľuby stolných tenistov ,vytvárať podmienky pre upevňovanie zdravia a zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť záujemcov o stolný tenis.