Stretnutie rodákov z Hrboltovej 2022 – NONVÝ TERMÍN: 24.09.2022

Výbor MsČ Hrboltová, OZ Radičina, spoločenské a športové org. z Hrboltovej Vás pozývajú na
STRETNUTIE RODÁKOV – 8. ROČNÍK
sobota – 24. september 2022 na Futbalovom štadióne Hrboltová

Screenshot 2022-09-16 at 21.20.56