Únia žien Slovenska

organizácia s bohatou históriou ,ktorej činnosť tzačala sa už v 50-tych rokoch minulého storočia,ktorá vždy združovala veľký počet žien a dievčat z Hrboltovej

Podujatia organizované ÚŽS :
Kurzy varenia, pečenia zákuskov, kurz šitia,
Brigády: zber železa, sušenie sena na Starých lazoch, vápenice , Zájazdy: Rožňov po Radhoštěm, Krásna hôrka, Kováčová, Valehrad, Výstava Flóra Olomovc, Agrokomplex Nitra
Sadenie okrasných kríkov a ruží, vysádzanie drevín v škôlke, čistenie cintorína pravidelné , Výstavy ručných prác, organizovanie majálesov a zábav, podieľali sa na hraní divadla

Doterajšie predsedníčky organizácie : 
Orolímová Emília
• Kostrošová Anna
• Myslivcová Mária
• Mokošová Anna
• Milanová Mária
• Holubčíková Zdenka
• Marková Emília
• Koscelanská Emília
• Juriňáková Božena

Počet členov : 74 v súčasnosti

Plán činnosti: Plán práce ZO DÚŽS v Hrboltová na rok 2010
január
– výborová schôdza
– predaj známok

február
– bursa + fašiangová zábava

marec
– výročná schôdza
– návšteva v domovoch dôchodcov

máj
– stavanie májov
– výborová schôdza
– posedenie pri príležitosti Dňa matiek
– MAJÁLES

Jún
– súťaže pri príležitosti MDD
– návšteva MŠ

júl – august
– návšteva divadla
– posedenie Pod Lipou
– výlet do Čenstochowej

september
– hry detí na Skalí
– tematický zájazd

október – november
– výborová schôdza
– výstava ovocia a zeleniny

december
– pečenie medovníčkov
– Posedenie pri Vianočnom stromčeku