Nový Kultúrny dom

Objekt nového Kultúrneho domu v Hrboltovej vznikne rekonštrukciou /stavenými úpravami ,prístavbou a nadstavbou /objektu bývalej základnej školy v Hrboltovej . Objekt bude slúžiť ako kultúrny dom mestskej časti Hrboltová .Jeho priestory budú využité pre kultúrne akcie a podujatia ,zároveň aj pre športové aktivity športových klubov .

Navrhovaný objekt Kultúrneho domu bude obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 30,05 a 12,35 m .Strecha bude sedlovitá so sklonom 20°,so štítom na východnej a západnej strane.Hlavný vstup bude na severozápadnej strane,,prispôsobený imobilným osobám .Zo vstupu je prístupné zádverie s hygienickými priestormi .Zádverie a hygienické zariadenia tvoria priestory prístavy na prvom nadzemnom podlaží.V priestoroch učebne a kabinetu na prvom podlaží sa vytvorí viacúčelová miestnosť a príručný sklad.Z hlavného schodiska/ktoré bude zachované /sú na druhom poschodí prístupné 2 kuchynky a hlavná sála s pódiom .V priestoroch bývalého učiteľského bytu sú navrhnuté klubové priestory ,WC pre muži a ženy .Vstup do klubových priestorov je navrhnutý z vedľajšieho schodiska na juhovýchodnej strane.Schodisko slúži ako vertikálna komunikácia medzi exteriérom a pódiom na 2.podlaží.Vedľa schodiska je kotolňa so skladom na palivo.Na druhom poschodí je je vedľa schodiska príručný sklad pre priestory pódia.Vykurovanie bude zabezpečené nízkotlakým teplovodným kotlom na drevené peletky.