CIRKEVNÝ SPEVÁCKY ZBOR „PERUTE“

..na krídlach spevu
letíme k Bohu..
„Kto vie spievať a smiať sa, ten sa neľaká žiadneho nešťastia.“ (České príslovie)
„Hudba je kráľovstvo medzi nebom a zemou.“ (Yumi-sama)
„Akí úbohí sú ľudia, ktorí nikdy nespievajú,
a zomrú so všetkou svojou hudbou v sebe.“ (Viktor Hugo)
„Pieseň, ako je napísané, otvára srdcia Duchu Svätému, Boh je v srdci, ktoré spieva a dáva
hojné milosti.“ (Louis Marie Grignon de Montfort)
 
2. KTO SME?
Predstavujeme sa ako cirkevný spevácky zbor „PERUTE“ v Hrboltovej, ktorý združuje spevákov
dospelého veku. Náš spev je zameraný na piesne spievané počas bohoslužieb v Chráme sv. Kataríny
Alexandrijskej Hrboltová. Spievame na sviatky či nedele, v budúcnosti snáď aj na slávenia sviatkov
občanov (Deň dôchodcov, Výročné schôdze, Deň matiek, MDŽ…)
Toto naše dielo sme vytvorili spontánne v čase adventu roku 2011 a odštarovali sme spevácku
činnosť na Božie narodenie (25.12.2011). Prejavili sme totiž túžbu zapojiť sa do speváckej aktivity,
kde by bol širší vekový rozsah.
Skúšky máme jeden raz do týždňa, každú nedeľu o 18. hodine v miestach spoločenského výboru
Hrboltová. Zbor vedie Mgr. Andrea Šubertová. Je nás zatiaľ 20, ale dúfame, že naše rady sa časom
rozšíria. Je k nám pozvaný každý, kto rád spieva a chce spievať Bohu na slávu…
3. ČLENOVIA ZBORU:
° Vyšší ženský hlas (soprán):
Dana Sokolová
Jana Gajdošová
PaeDr. Dáša Lauková
Magda Ondrejková
Mgr. Mária Králová
Mária Klačková
Zuzana Vavríková
Veronika Šanobová
Bc. Mária Tomčufčíková
Bc. Michaela Kostrošová
°Nižší ženský hlas (alt):
Magda Králová
Mgr. Lucia Králová
Mgr. Katarína Lišková
Terézia Kalmanová
Mária Fričová
°Mužské hlasy (tenor a bas):
Pavol Holubčík
Jozef Prílepok
Dušan Šteták
Tadeáš Klačko
Vedúca zboru a dirigentka:
Mgr. Andrea Šubertová
Hudobné nástroje:
organ – Mgr. Lucia Králová
Adrián Mokoš
husle – Jozef Prílepok
harmonika – Mgr. Andrea Šubertová
Mgr. Katarína Lišková
gitara – Mgr. Mária Králová
Miroslava Sokolová
4. REPERTOÁR PIESNÍ:
Peruťami svojimi – Rímsky misál,
Cantate Domino – G.F.Händel,
O dieťatku prespevujme – autor neznámy,
Pane, tisíckrát vítam ťa – upravil Zeljenka,
Chorál – J.S.Bach,
Pán zastavil sa na brehu – ľudová,
Antifóna pri poklone sv. krížu – Rímsky misál,
Pašie podľa sv. Marka,
Pašie podľa sv. Jána,
Hosanna – Rímsky misál,
Crucem tuam – Rímsky misál,
Jubilate servite – kánon,
Kyrie eleison – z ortodoxnej liturgie,
Láska málo milovaná – vlastná tvorba na krížovú cestu (prevzaté od hud. skup. Kapucíni)
Príď k nám Duchu presvätý – slov. preklad. Janko Silan + Ján Jasenecký,
Veni creator Spiritus – Pál Esterházy,
Duch Pána napĺňa – Rímsky misál,
Chlieb nového života – M.Frisina + M.Chuda,
Prosíme ťa, Bože – Albín Škoviera + Ján Jasenecký,
Ó Pane, teba milujem – Svetoslav Veigl
5. KEDY SPIEVAME?
Odspievané:
25. 12. 2011 (nedeľa) o 10. hodine (Božie narodenie)
26. 02. 2012 o 10. hodine (1.pôstna nedeľa)
Budeme spievať:
1.04.2012 o 10.hodine (Kvetná nedeľa) + o 14.hodine Krížová cesta
6. 04. 2012 (Veľký Piatok)
8. 04. 2012 o 10.hodine (Veľkonočná nedeľa)
27. 05. 2012 (Turíce)
7. 06. 2012 (štvrtok, Božie telo, večerná sv. omša spojená s procesiou)
20.máj 2012 (Deň matiek)