Vianočný trojkráľový koncert

6.januára na Tri krále  ,pripravili členovia  speváckych zborov v Hrboltovej  pre občanov krásny dar v podobe Vianočného koncertu .Na konc erte vystúpili :  spevokol najmenších –vedúca p.Majka  Králova,spevokol mládežnícky –vedúca Miška Kútnikova a členovia spevokolu PERUTE pod vedením Veroniky Šanobovej a Katky Líškovej .ĎAKUJEME !!