ODBORNÝ POSUDOK K NAVRHOVANEJ ČINNOSTI – Diaľnica D1

PRIPOMIENYKY k ODBORNÉMU POSUDKU- Výbor Msc

POSUDOK D1 HUBOVA – IVACHNOVA januar 2018